Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Minister Obrony Narodowej w Muzeum

Data wydarzenia: 24 sierpnia 2018

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak złożył oficjalną wizytę w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wizyta naszego gościa towarzyszyła dzisiejszym Centralnym obchodom Stulecia Lotnictwa Wojskowego, w tym uroczystemu Apelowi przy Pomniku Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. Po nowej wystawie oprowadzał dyrektor muzeum – Paweł Pawłowski. Minister złożył gratulacje muzealnikom i dokonał pamiątkowego wpisu do muzealnej kroniki.