Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lotnicza przyjaźń polsko-bułgarska

Data wydarzenia: 22 października 2017

               W dniach 17-21 października 2017 roku, odbyła się po raz drugi ekspedycja naukowa  do Bułgarii realizowana przez oficjalną delegację  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Był to kolejny etap rozpoczętej w 2016 roku współpracy polsko-bułgarskiej, którą zainicjowali pracownica Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Dagmara Krukowska oraz zaprzyjaźniony z instytucją Ryszard Jędrusik. W tym roku w skład delegacji weszli: dr Roman Kozłowski, Ryszard Jędrusik, Marcin Arbuz oraz Grzegorz Krukowski.  

Prócz przygotowania merytorycznego oraz logistycznego wystawy do podstawowych celów ekspedycji należało nawiązanie współpracy w zakresie pozyskiwania dokumentacji historycznej, uruchomienie wspólnych projektów badawczych, a także wprowadzenie badaczy z MSP w Dęblinie do Bułgarskich Archiwów Państwowych. Podczas szeregu owocnych spotkań z kierownikami bułgarskich placówek historycznych oraz naukowcami udało się uzyskać cenne informacje oraz archiwalia, a także zapewnić wsparcie dla zaprezentowania wystawy w istotnych miejscach na terenie Bułgarii. Zawarto również kilka ważnych umów wstępnych. Zakładane pierwotnie cele wyprawy zostały osiągnięte. Wartością dodaną zaś stało się uzyskanie pełnego wsparcia Ambasady Polskiej w Bułgarii za sprawą spotkania z attaché wojskowym panem płk pil. Markiem Warmińskim oraz panią Elżbietą Świtalską reprezentującą wydział polityczno-ekonomiczny polskiej placówki dyplomatycznej.

Owocem tej międzynarodowej kooperacji będzie wystawa pt. „Polsko-Bułgarska współpraca w dziedzinie lotnictwa wojskowego w latach 1937 – 1939”, realizowana wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wystawa będzie prezentowana w Polsce oraz Bułgarii, w tym samym czasie. 

Szczegółową relację z tej wizyty będziecie Państwo mogli przeczytać w najnowszym numerze biuletynu „Pod dobrymi skrzydłami” do czego serdecznie zachęcamy.