Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie Ojczyźnie

Data wydarzenia: 07 grudnia 2017

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy czasowej

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie Ojczyźnie

 

15 grudnia 2017 r , piątek, godzina 12.00

miejsce: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70      

Wystawa prezentuje historię i dokonania Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej –  zasłużonej dla II Rzeczypospolitej organizacji paramilitarnej, która za swój główny cel miała popieranie rozwoju polskiego lotnictwa we wszystkich jego dziedzinach oraz przygotowanie społeczeństwa do obrony przed uderzeniami z powietrza, w tym także ochronę przed użyciem gazów bojowych. Krótko przed wybuchem II wojny światowej, organizacja liczyła prawie 2 mln członków. Z końcem kwietnia 1939 r. władze państwowe zdążyły jeszcze rozpisać Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej, w której Zarząd Główny LOPP i jego struktury obarczono propagandą, organizacją i zbieraniem deklaracji. Na dzień 28 czerwca 1939 r. zdołano zebrać 300 mln zł. Wpływy te – niestety – nie mogły już skutecznie podnieść potencjału obronnego Polski. 

Data wernisażu nie jest przypadkowa, ponieważ 15 grudnia 1924 r. podjęto decyzję o powołaniu Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej, które 10 lutego 1928 r. wraz z Ligą Obrony Powietrznej Państwa przekształciło się w Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Na ekspozycji zobaczymy unikatowe pamiątki, dokumenty oraz fotografie ze zbiorów Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Okręgowego  w Pile, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z prywatnych kolekcji Wojciecha Grobelskiego,  Zbigniewa Izraelskiego i Piotra Palmowskiego.

 Autorem scenariusza wystawy jest dr Wojciech Grobelski

 Partnerzy: 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy oraz Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

 

Zapraszamy!