Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Liga Morska i Rzeczna na Europejskich Dniach Dziedzictwa w Dęblinie

Data wydarzenia: 15 września 2017

Muzeum Sił Powietrznych w dniu 16 września będzie gospodarzem uroczystego posiedzenie Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, która podobnie jak Liga Obrony Powietrznej Państwa została zorganizowana z inicjatywy polskich elit międzywojennych. Oba stowarzyszenia popierały propagandowo i finansowo zakupy sprzętu lotniczego i morskiego, sport lotniczy, żeglarstwo, badania i rozwój marynarki wojennej, konstrukcji lotniczych oraz publikatory o tematyce morskiej i lotniczej. Wiązało się to ze wsparciem działalności Lig przez władze państwowe, a co za tym idzie ich znacznym rozwojem. Warto zaznaczyć tu wielki wpływ działalności obu Lig na rozwój muzealnictwa wojskowego. Pierwsze w Polsce wystawy lotnicze organizowane były przez LOPP.

Przedwojenna liczebność obu organizacji to prawie trzy miliony członków zrzeszonych w kołach, oddziałach, komitetach i okręgach. Ważnym ośrodkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej (nazwa LMiR w latach 1930-39) był Dęblin/Irena. W naszym mieście organizowane były parady i kwesty na zakup okrętów dla Marynarki Wojennej… Lotnicy i marynarze mają ze sobą wiele wspólnego, ogarniają swoją działalnością sfery obce ludzkiej naturze. To również ludzie o specyficznej konstrukcji wewnętrznej. W czasie II wojny światowej mimo przeciwności do końca nie złożyli broni. Wielu z nich to członkowie LMiR i LOPP m.in. generałowie Gustaw Orlicz Dreszer, Leon Berbecki, admirał Kazimierz Porębski.

W czasie Europejskich Dni Dziedzictwa zobaczymy, w Dęblinie jeszcze więcej ligowych akcentów. Podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Morską i Rzeczną a Muzeum Sił Powietrznych. Koncertować będzie Reprezentacyjna Orkiestra LMiR z Wyszkowa, a Klub Krótkofalarski LMiR – SP5PLW nawiąże łączności z całym światem informując o EDD

REPERTUAR ORKIESTRY LMiR NA DZIEŃ 16.08.2017

 

 1. Hymn do Bałtyku – muz. Feliks Nowowiejski;
 2. Morze, Nasze Morze – muz. i tekst kpt. Antoni Kowalski
  Solo bsm. Stanisław Rapacz;
 3. Scipio – muz. Georg Friedrich Haendel;
 4. Va’, Pensiero – pieśń jeńców z opery „Nabucco” Giuseppe Verdi Solo Ewa Rapacz* i bsm. Stanisław Rapacz*;
 5. Jedzie, jedzie na kasztance – pieśń żołnierska dedykowana Marszalkowi Józefowi Piłsudskiemu – muz. i słowa płk Wacław Biernacki ps. „Kostek”
  – solo Ewa Rapacz i bsm. Stanisław Rapacz;
 6. Jupiter – fragment ze suity Planety – Gustav Holst;
 7. Beyond the Sea – muz. Charles Trenet, opr. kmdr Józef Kowalewski;
 8. Yellow Submarine – muz. John Lennon, opr. kmdr Józef Kowalewski;
 9. One Moment in Time (z repertuaru Whitney Houston) muz. Albert Hammond & John Bettis, opr. John Higgins;
 10. Wiązanka Pieśni Żołnierskich – opr. płk Julian Kwiatkowski;
 11. Auld Lang Syne – pieśń pożegnalna –szkocka melodia ludowa
  kmdr Józef Kowalewski;
 12. Le Revé Passé (Wizja Szyldwacha) – marsz – muz. Georges Krier & Charles Helmer.

 

Orkiestrą dyryguje kmdr dr Józef Kowalewski – założyciel orkiestry – jednocześnie v-ce prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR ds. edukacji, kultury i mediów
w Warszawie.

Soliści:

*Ewa Rapacz – dyplomantka studiów II–go stopnia Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

*Bsm. Stanisław Rapacz – solista Orkiestry LMiR, zamieszkały aktualnie
w Wiedniu, gdzie również udziela się artystycznie – przyjeżdża na wszystkie ważniejsze występy zespołu.

 

ORKIESTRA LMiR powstała 20 czerwca 2008 i jest zespołem działającym całkowicie
w ramach wolontariatu. Ma swoją siedzibę w Wyszkowie, lecz muzycy rekrutują się nie tylko z Wyszkowa, ale również z Pułtuska i okolic, Marek, Ciechanowa i Warszawy. Orkiestra zabezpiecza oprawę muzyczną wszystkich ważniejszych wydarzeń LMiR. Skład osobowy zespołu stanowią byli muzycy wojskowi, absolwenci szkół muzycznych oraz utalentowani amatorzy.  W roku 2018, orkiestra będzie obchodzić dziesięciolecie swojej działalności.

Rok 2018 będzie szczególny nie tylko dla Polski, ale i dla LMiR. Jej członkowie obchodzić będą 100 rocznicę utworzenia stowarzyszenia. Z tej okazji zaplanowano zorganizowanie okolicznościowej wystawy, która zagości również w naszym muzeum.