Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lekcje muzealne w MSP

Data wydarzenia: 10 października 2013

Od początku września br. w Muzeum Sił Powietrznych odbywają się lekcje muzealne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Są one realizowane w ramach programu działalności edukacyjnej oraz współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi. Tematyka realizowanych zajęć wynika z programów nauczania z przedmiotów „Historia” i „Wiedza o Społeczeństwie” na rok szkolny 2013/2014. Lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Świadczy o tym fakt, że odbywają się one nie tylko z uczniami szkół regionu Lubelszczyzny ale i województw ościennych.
Lekcje muzealne odbywają się co roku i stanowią ofertę edukacyjną Muzeum Sił Powietrznych w kształtowaniu świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży.
Na fotografiach widzimy uczniów na lekcji z Zespołu Szkół nr 2 z Międzyrzeca Podlaskiego i Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

2013-10-08 16.46.06CAM00117CAM00121CAM00125CAM00128