Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kultura dla Ukrainy

Data rozpoczęcia: 31 marca 2022 11:00 | Data zakończenia: 31 marca 2022 14:00

Pragniemy zaprosić do udziału w spotkaniu adresowanym do dyrektorów muzeów, domów kultury i bibliotek, szkół muzycznych, animatorów i menedżerów kultury. Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnych kierunków działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz propozycji rozwiązań na rzecz ochrony dóbr kultury w kontekście zagrożeń i rozszerzającego  się konfliktu zbrojnego.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym JE Ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego

 

KULTURA DLA UKRAINY

31 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 11.00

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, Aula im. płk. pil. Jerzego Bajana

 

organizatorzy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej im. św. Jana Pawła II, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich

 

program spotkania:

  1. Powitanie uczestników
  2. Modlitwa rozpoczynająca spotkanie
  3. Słowo JE ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego
  4. Omówienie aktywności instytucji kultury w ramach akcji MKIDN #Kultura dla Ukrainy
  5. „Caritas Diecezji Siedleckiej w służbie Ukrainie. Możliwości prowadzenia działań pomocowych z instytucjami kultury”  – ks. Paweł Zazuniak, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej, koordynator Akcji „Pomoc dla Ukrainy” w Diecezji Siedleckiej
  6. Dyskusja
  7. Podsumowanie zebrania
  8. Modlitwa kończąca spotkanie

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa oraz przesłanie materiałów o formach udzielnej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz planów Państwa instytucji w tym zakresie, na adres e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl do dnia 29.03.2022 r.