Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Konferencja "Między Niebem a Ziemią - współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI wieku"

Data wydarzenia: 23 lutego 2017

W dniu 23.02.2017 r. Muzeum Sił Powietrznych gościło uczestników, zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP, konferencji naukowej „Między niebem a ziemią. Współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI wieku”. Historyków i specjalistów studiów strategicznych przywitał Paweł Pawłowski – dyrektor muzeum, wprowadzając gości w specyfikę zbiorów naszej placówki muzealnej oraz przedstawiając plany na rok bieżący.

Nie ma lepszego miejsca do dyskusji o roli i znaczeniu Sił Powietrznych we współczesnych konfliktach zbrojnych niż Dęblin – powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk otwierając konferencję 22 kwietnia br. w „Szkole Orląt”.

W panelach naukowych konferencji oraz towarzyszącej im dyskusji wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów i historyków z Polski, Republiki Czech i Wielkiej Brytanii, a także  reprezentanci instytucji i organizacji pozarządowych biorących udział w popularyzowaniu polityki historycznej, i tworzeniu doktryny obronnej Polski. Obradom plenarnym konferencji przewodniczył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, dr hab. Adam Radomyski.

Fot. Muzeum Sił Powietrznych oraz  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Relacja wideo TVP3 Lublin w linku poniżej:

https://lublin.tvp.pl/29185548/dyskutowali-o-wspoldzialaniu-sil-powietrznych-i-wojsk-ladowych