Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Konferencja Metodyczna

Data wydarzenia: 26 maja 2012

W dniach 24 – 25 maja br. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowało Konferencję Metodyczną Muzealnictwa Wojskowego p.t. : „Stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju muzealnictwa wojskowego w Polsce”. W obradach wzięli udział: przedstawiciele Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Dowództwa Sił Powietrznych, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Muzeum Zamojskich w Kozłówce, dowódcy jednostek garnizonu Dęblin – Lotnisko, władze samorządowe Dęblina i regionu.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii: