Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

komunikat dla zwiedzających

Data wydarzenia: 24 sierpnia 2018

W piątek 24 sierpnia, wystawy w Muzeum Sił Powietrznych będą otwarte w godzinach 15.30-19.00. Zmiana czasu udostępnienia wystaw jest podyktowana programem uroczystości Centralnych Obchodów Stulecia Lotnictwa w Dęblinie.