Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

komunikat

Data wydarzenia: 16 listopada 2018

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury otwartego naboru na wolne kierownicze stanowisko w Muzeum Sił Powietrznych na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych,  w dniu 15 listopada 2018 r., Komisja rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata do zatrudnienia.

Wobec powyższego procedura konkursowa zostanie ponowiona.