Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Komisja kultury z wizytą w Muzeum

Data wydarzenia: 14 maja 2019

Koszalińskie muzeum gościło 13 maja 2019r uczestników zamiejscowych obrad Komisji Kultury Rady Miasta Koszalina, połączonych ze spotkaniem z  kombatantami. Inicjatorem spotkania był przewodniczący Komisji Kultury, p. Ryszard Tarnowski. W spotkaniu uczestniczył m.in. senator RP  Piotr Zientarski , przewodniczący Rady m. Koszalina, p. Jan Kuriata oraz przedstawiciele koszalińskich instytucji i placówek kulturalnych. Z okazji Dnia Zwycięstwa wyrażono podziękowanie miejscowym kombatantom walczących na wszystkich frontach II wojny światowej o niepodległość Polski. Po zakończeniu oficjalnych obrad, goście w towarzystwie kierownika Oddziału Wojciecha Grobelskiego, zwiedzili wystawy w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej.