Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Jesteśmy w projekcie europejskim

Data wydarzenia: 24 lipca 2013

Nasze muzeum jest aktywnym uczestnikiem projektu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Jest to projekt realizowany pod hasłem AKTYWNOŚĆ = SUKCES.

Muzeum Sił Powietrznych od 2 lat korzysta ze wsparcia, jakie otrzymuje dzięki współpracy ze Starostwem i Urzędem Pracy w RykachBez tytułu23