Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

IV Akademia Modelarska

Data wydarzenia: 11 czerwca 2019

W sobotę 15 czerwca rusza IV edycja Akademii Modelarskiej. Wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Dęblina. Zapraszamy miłośników modelarstwa do Muzeum Sił Powietrznych na warsztaty modelarskie.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni modelarze pod kierownictwem Piotra Laskowskiego z klubu ZTS Lublin.  W czasie zajęć nauczymy się, jak poprawnie dopasowywać, składać, sklejać i malować modele. Nauczymy się dbałości o detale oraz sztuki nanoszenia kalkomanii i użycia aerografu.

Zapraszamy szczególnie najmłodszych widzów, dla których może to być pierwsza okazja do zbudowania własnoręcznie samolotu. Podczas tych zajęć nauczymy się tworzyć modele o różnym stopniu skomplikowania. Modelarstwo to nie tylko nauka poprzez zabawę i uruchamianie wyobraźni, ale przede wszystkim rozwijanie zdolności manualnych i lekcja cierpliwości.

Zapraszamy 15 czerwca w godzinach 13.00-17.00

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres e-mail: j.zagozdzon@muzeumsp.pl z dopiskiem „Akademia Modelarska – zgłoszenie”

 

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin . W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ustalenia ilości osób biorących udział w warsztatach i określenia stopnia zaawansowania uczestników. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia)
  3. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji .
  4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie wizerunku to będzie on przetwarzany w celu zamieszczenia  zdjęć na stronie internetowej Muzeum, biuletynach i innych materiałach promocyjnych, do momentu wycofania zgody. Zgoda taka będzie mogła być wycofana w każdym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych, a także prawo przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych w zakresie pkt. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i do przygotowania odpowiednich zestawów modelarskich, natomiast w zakresie pkt. 4 dobrowolne i w każdym czasie zgoda może być wycofana.