Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wynikach naboru

Data wydarzenia: 07 maja 2019

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko adiunkta ds muzealnych w Oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Komisja Konkursowa nie dokonała wyboru kandydata spośród złożonych ofert.