Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data wydarzenia: 07 maja 2019

W związku z prowadzonym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ( na podstawie ogłoszenia z dnia 06.03.2019 r.) na realizację usług pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie” informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferta na realizację usług złożona przez firmę CARZONI Izabela Seweryn z siedzibą w Radomiu, za cenę 85 200,00 zł brutto jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów (cena 100%) i uzyskała ocenę 100 pkt.

do pobrania: 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WWW