Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

II Ogólnopolski Mityng Modelarski

Data rozpoczęcia: 09 listopada 2019 | Data zakończenia: 10 listopada 2019

II MITYNG MODELARSKI W MUZEUM SPOWIETRZNYCH W DĘBLINIE

09-10.11.2019

TERMIN I MIEJSCE: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

 

ORGANIZATORZY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kagero Publishing

Super Model Magazyn Modelarski

 

RODZAJ KONKURSU ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Mityng modelarski w Dęblinie ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału modelarzy indywidualnych oraz zrzeszonych w organizacjach i klubach modelarskich w kraju i za granicą. Do oceny przyjmowane są wyłącznie modele redukcyjne wykonane z tworzywa sztucznego (polistyren, żywice poliuretanowe itd.) oraz z metalu (zestawy fototrawione, odlewy itd. – do samodzielnego montażu).

W Mityngu może uczestniczyć modelarz z dowolną ilością samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie startowej.

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie jedynie najlepszy model zawodnika w danej klasie. We wszystkich klasach startowych nastąpi podział na kategorie wiekowe: młodzik (do 13 lat) junior (od 13 do 18 lat) oraz senior (od 18 lat). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia i dzielenia kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku startującego na podstawie legitymacji szkolnych.

 

ORGANIZATORZY NIE POBIERAJĄ OPŁAT STARTOWYCH

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.

Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.”

Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.

 

KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

 • S1 samoloty 1:32 i większe
 • S2tz samoloty o napędzie tłokowym 1:48 gotowe do lotu
 • S2to samoloty o napędzie tłokowym 1:48 otwarta
 • S2oz samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 gotowe do lotu
 • S2oo samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 otwarta
 • S3z samoloty 1:72, gotowe do lotu
 • S4o samoloty 1:72, otwarta
 • S5 samoloty do 1921 r., 1:72
 • S6 samoloty do 1921 r., 1:48 i większe
 • S7 samoloty wojskowe 1:144
 • S8 samoloty cywilne (bez podziału na skale)
 • S9 szybowce cywilne (bez podziału na skale)
 • S10 śmigłowce 1:72
 • S11 śmigłowce 1:48 i większe
 • DS dioramy lotnicze
 • PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72, 1/48, gotowe do boju
 • PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72, 1/48, otwarta
 • PG11 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/35 i większe, gotowe do boju
 • PG12 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/35 i większe, otwarta
 • PG3 pojazdy wojskowe kołowe – wszystkie skale, gotowe do boju
 • PG4 pojazdy wojskowe kołowe – wszystkie skale, otwarta
 • DL dioramy lądowe
 • M motocykle
 • PCO pojazdy cywilne osobowe
 • PCC pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne
 • PWR pojazdy wyścigowe i klasy WRC
 • F1 figurki historyczne – polscy piloci
 • F2 figurki historyczne, otwarta
 • SF modele sci-fi
 • SFF figurki sci-fi
 • O1 modele statków i okrętów, skala od 1:1 do 1:400
 • O2 modele statków i okrętów, skala 1:401 i mniejsze
 • U uśmiechnij się (wszystko, co śmieszne i niezwykle)

KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 • SMM samoloty skala 1:72
 • SDM samoloty skala 1:48
 • PMM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:72
 • PDM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:35
 • DM dioramy bez podziału na skalę i tematykę
 • IM wszystko inne co chcielibyście pokazać

ZASADY OCENY MODELI

Modele będą oceniane według zasady „podoba się – nie podoba się”. W czasie oceny komisja będzie jednak zwracać szczególnie uwagę na:

 • staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
 •  stopień skomplikowania modelu
 •  malowanie i oznakowanie
 •  wkład pracy własnej

 

Uwaga: jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentację fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.

W klasie figurek historycznych dodatkowym atutem będzie dołączone zdjęcie historyczne, na którym wzorowana była przedstawiana sylwetka.

Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób. Obowiązuje zasada nie sędziowania modeli przez osobę sędziego startującego w danej klasie startowej.

Pożądane jest, aby osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie wystawiały modeli w konkursach.

Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień w każdej klasie startowej. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w danej klasie.

Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.

Pełna lista nagród specjalnych uzupełniana na bieżąco znajduje się na stronie http://eventylotnicze.eu/index.php/i-mityng-modelarski

Fundatorzy nagród specjalnych proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu festiwalu w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych następnie oddanie ich wypełnionych w sobotę 09.11.2019r. do godz. 16:00

Wyboru kategorii dokonuje modelarz, jednak komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może zmienić kategorię, w której wystawiony jest model.

Modele można zgłaszać elektronicznie do dnia 06.11.2019 do godziny 23:59 poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie konkursu w  Systemie Obsługi Wydarzeń Modelarskich Scale Modeling (kliknij aby przejść do strony) – zakładka „Zawodnicy”. W tym celu należy zalogować się na swoje konto festiwalowe.

 

 

PROGRAM IMPREZY

 

SOBOTA 09.11.2019

9:00 – 12:00 przyjmowanie modeli

12:30 oficjalne otwarcie zawodów

13:30 do zamknięcia muzeum o godz. 17.00 – zwiedzanie wystaw oraz udział

zawodników w wycieczce autokarowej z przewodnikiem po terenie Garnizonu Dęblin (41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Hangar Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Zespół Pałacowo-Parkowy)

15:00 ocena i sędziowanie modeli

16:00 zwrot formularzy zgłoszeniowych przez fundatorów nagród specjalnych

17:00 zamknięcie terenu wystawy modelarskiej

 

wydarzenia towarzyszące:

w programie zaplanowaliśmy kilka wykładów dla uczestników Mityngu i publiczności
9 listopada – sobota
15.30– Jan Nowicki- zaginione eksponaty z niemieckiej kolekcji lotniczej z Berlina
16.00 – Robert Gretzyngier – moje refleksje na temat malowań okolicznościowych samolotów i śmigłowców
16.30– Zbigniew Bednarz – o Łosiu, który nie jest Łosiem- proces budowy repliki samolotu Miles M.14 Magister w skali 1:1

 

 

NIEDZIELA 10.11.2019

9:30 – 13:30 zwiedzanie wystaw muzealnych – udział zawodników w wycieczce

autokarowej z przewodnikiem po terenie Twierdzy Dęblin

14:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamknięcie zawodów

15.00 odbiór modeli

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

wystawy klubowe

warsztaty modelarskie

zwiedzanie Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie, zwiedzanie Lotniczej Akademii Wojskowej,

wizyta w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego – zwiedzanie centrum symulatorowego i domku pilota,

zwiedzanie bazy Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego – wystawa statków powietrznych,

ognisko integracyjne

 

GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach 10.00-16.00 (rozstawienie stoisk w godzinach 9.00-10.00) oraz w niedzielę od godziny 10.00-14.00 (złożenie stoisk do g. 16.30). Za stoiska organizatorzy nie pobierają opłaty – właściciele stoisk przeznaczają wybrane przedmioty do puli nagród dla uczestników mityngu. Rezerwacji stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 4 listopada 2019. Informacje dot. rezerwacji miejsca na stoisko – p. Jacek Zagożdżon j.zagozdzon@muzeumsp.pl, tel. 261-519-444. Ilość stoisk jest ograniczona.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-350, nr telefonu 261 519 450.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@muzeumsp.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu modelarskim, w tym opublikowania imienia i nazwiska oraz miejscowości na dyplomie oraz w zbiorczych wynikach konkursu przeprowadzonego w ramach organizowanego wydarzenia modelarskiego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – zarejestrowanie się jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zdjęcia oraz filmy z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 mogą być przetwarzane przez rok od zakończenia wydarzenia jednak okres ten może być przedłużony o czas wynikający z przepisów prawa, natomiast wskazane w pkt 4 do czasu ich usunięcia ze strony internetowej, profilu na Facebooku i innych lub wycofania zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz osoby mające dostęp do wyników konkursu oraz zdjęć i filmów z wydarzenia.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 3 jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.