Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

II Konferencja w MSP

Data wydarzenia: 14 czerwca 2013

W dniach 12-13 czerwca br. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się II Konferencja Naukowo- Metodyczna pt. „Konsolidacja programowa i współpraca muzeów wojskowych – państwowych instytucji kultury”. W obradach wzięli udział muzealnicy wojskowi z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz gospodarze konferencji. Obradom przewodniczył dyrektor MSP gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać.

Głównym tematem obrad było wypracowanie obszarów współpracy i integracji programowej wojskowych placówek muzealnych. Nie zabrakło także referatów specjalistycznych z dziedziny archiwistyki i zabezpieczenia zbiorów muzealnych. W ramach podróży studyjnych uczestnicy konferencji zapoznali się z ekspozycjami muzealnymi w Twierdzy Dęblin.

Dzięki współpracy muzeów z samorządami lokalnymi, podczas pobytu w miejscowości Karczmiska, w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmiskiej , mieszczącym się w Pałacu Zespołu Dworsko- Parkowego, została otwarta wystawa czasowa poświęcona płk. pil. Stanisławowi Skarżyskiemu. Podpisano także porozumienie o współpracy Muzeum Sił Powietrznych z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Karczmiskiej. Obrady konferencji odbywały się pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.