Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych

Data wydarzenia: 28 marca 2017

Muzeum Sił Powietrznych współorganizuje II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy. 

W dniach 11 – 14 maja 2017 r. w Zamościu i Dęblinie odbędzie się II Forum dedykowane muzealnikom i rekonstruktorom oraz opiekunom sal tradycji, którzy prowadzą działalność związaną z obronnością państwa. Organizatorem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy współudziale 3. batalionu zmechanizowanego i 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Kolejne już spotkanie z muzealnikami, rekonstruktorami oraz opiekunami sal tradycji będzie okazją do podjęcia takich zagadnień jak:

  • kierunek działań resortu obrony narodowej na podstawie tworzonej koncepcji rozwoju muzealnictwa wojskowego (militarnego), oraz wskazanie w niej roli i miejsca całego środowiska muzealniczego zajmującego się tematyką militarną,
  • rola muzeów i grup rekonstrukcyjnych w upamiętnianiu historii oraz udziału w obchodach rocznic i świąt państwowych,
  • bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami instytucji kultury – kradzieże, terroryzm, wojna, pożar,
  • muzea wojskowe jako atrakcje turystyczne – rozwój militarnej turystyki kulturowej, tworzenie kulturowych szlaków tematycznych związanych z historią polskiego oręża, wojskowością, architekturą militarną, polami bitewnymi,
  • edukacja i upowszechnianie historii oraz techniki militarnej w muzeach wojskowych, programy edukacyjne oraz metodyka pracy w odniesieniu do zmian socjologicznych i kulturowych zachodzących w Europie,
  • zarządzanie dziedzictwem lokalnym,
  • możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego działalności muzeów i grup rekonstrukcyjnych,
  • ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych niemających charakteru międzynarodowego.

Ponadto przewidywane jest wystąpienie przedstawicieli Polskiego Narodowego Komitetu Błękitnej Tarczy „Międzynarodowy program „Błękitnej Tarczy” – program pomocy, doradztwa dla ratowania zagrożonych zabytków” oraz prezentacja osiągnięć i zgromadzonych kolekcji przedstawicieli muzeów jako świadectwa dziedzictwa kulturowego regionów Polski (panel otwarty – dyskusja).

Forum będzie także okazją do zaprezentowania zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Jednym z elementów Forum będzie również podróż historyczno-wojskowa szlakiem chwały oręża polskiego – Dęblin – Zamość – Lwów.

 

Informacje organizacyjne:

Przyjazd uczestników Forum w dniu 11 maja br. planowany jest od godziny 14.00, zakończenie –  w dniu 14 maj br. do godz. 15.00.

Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie w Hotelu w Zamościu oraz wyżywienie uczestników Forum.

Planowany jest dowóz uczestników Forum z Warszawy i z Kielc. Program Forum oraz szczegółowe informacje zostaną zamieszczone do 27 kwietnia br.

Z uwagi na to, że w programie przedsięwzięcia przewiduje się oddanie hołdu bohaterom obrony Lwowa 1918-1920 Orlętom Lwowskim na cmentarzu we Lwowie, od uczestników Forum wymagane jest posiadanie ważnego paszportu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o nadsyłanie Formularzy zgłoszeniowych najpóźniej do10 kwietnia 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum  proszone są o nadsyłanie Formularzy zgłoszeniowych najpóźniej do 10 kwietnia 2017 r. Wypełniony i podpisany formularz można przesyłać na adres sekretariatu DEKiD sekretariat.dks@mon.gov.pl, lub na aorzechowska@mon.gov.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy.