Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

I Posiedzenie Rady Muzeum Sił Powietrznych

Data wydarzenia: 24 kwietnia 2013

W dniu 23 kwietnia 2013r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Została ona powołana decyzją nr 77/MON ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W skład Rady Muzeum weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez ministra Obrony Narodowej, dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

Kadencja Rady trwa 4 lata (2013 – 2017). W jej skład weszli:

Pan Robert Gretzyngier
Pan Grzegorz Kapusta;
Pan Krzysztof Kornacki;
Płk dr Andrzej Marciniuk;
Pan Wojciech Matusiak;
Pan Czesław Matysek;
Płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski;
Gen bryg. Michał Sikora;
Pani Agnieszka Zadura;
Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski;
Płk rez. dr Józef Zieliński;
Płk rez. pil. doc. dr inż. Janusz Ziółkowski.

Uroczystego wręczenia aktów powołania, w imieniu dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, dokonała pani mgr Jadwiga CHŁOPECKA.