Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Harcerski start w Muzeum Sił Powietrznych

Data rozpoczęcia: 26 września 2019 16:45 | Data zakończenia: 26 września 2019 19:00

Druhny i Druhowie,

Rozpoczynamy Harcerski Start Dęblińskiego Szczepu ZHP „Feniks”.

Spotykamy się pod Muzeum Sił Powietrznych o godz. 16,45 w czwartek 26.09.2019r.

Plan:

17.00 rozpoczęcie Harcerskiego Startu. Aula Muzeum.

17.30 apel rozpoczynający rok harcerski

18.00 ognisko harcerskie.

ok 19.00 planowane zakończenie spotkania.

Proszę o przekazanie informacji wszystkim instruktorom, harcerzom oraz zuchom. Obecność obowiązkowa. Obowiązuje pełne umundurowanie. Drużynowi odpowiedzialni są za swoje drużyny.

Czuwaj!

Komendant Dęblińskiego Szczepu ZHP „Feniks”

Zapraszamy wszystkich chętnych by przyłączyć się do harcerskiej braci!