Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Harcerski krąg w Muzeum

Data wydarzenia: 23 lutego 2018

Ruch skautingowy na polskich ziemiach rozpoczął się w pierwszej dekadzie XX wieku. Jeszcze pod zaborami, powstawały pierwsze zastępy i drużyny. Zainspirowani systemem wychowawczym gen. Roberta Baden-Powella, pionierzy polskiego harcerstwa wykorzystali te idee na potrzeby wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli odrodzonej Polski. Skautingiem zainteresowały się przede wszystkim organizacje niepodległościowe, m.in. „Zarzewie”, „Sokół” i „Eleusis”. Oddolne działania realizowane przez liczne organizacje harcerskie dopiero podczas zjazdu zjednoczeniowego w 1916 roku rozpoczęły funkcjonowanie pod szyldem Związku Harcerstwa Polskiego. Formalnie jednak dopiero w listopadzie 1918 roku lubelski zjazd przedstawicieli wszystkich ośrodków skautowych powołał do życia wspólną dla wszystkich organizację.

Jubileuszowi 100 lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego poświęcone było spotkanie Dzień Myśli Braterskiej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, którego organizatorem była Drużyna Dęblińskiego Szczepu ZHP Feniks.

Wydarzenie to obchodzone na całym świecie (World Thinking Day), upamiętnia urodziny założycieli skautingu – sir Roberta Baden–Powella i jego żony lady Olave Baden-Powell. Tego dnia instruktorzy z całej Polski zbierają się, aby spotkać się i porozmawiać, przygotowują artystyczne wydarzenia.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać historię organizacji, tradycje harcerskie w Dęblinie oraz poznać poszczególne drużyny działające w naszym mieście: Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty, 39 Drużyna Harcerska Azymut, 4 Dęblińska Wodna Drużyna Starszoharcerska Lupi Mare, 20 Drużyna Harcerska ZHP Nieprzetartego szlaku Silne Dziki, 21 Drużyna Harcerska ZHP Nieprzetartego Szlaku Watacha, 34 Drużyna Harcerska ZHP Nieprzetartego Szlaku Warsztaciaki.

 

Zapalenie trzech symbolicznych ogni, występy zuchów i harcerzy, wspólne śpiewanie pieśni, stworzyły prawdziwy krąg harcerski w auli dęblińskiego muzeum.