Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Finał konkursu wiedzy o polskim lotnictwie wojskowym

Data wydarzenia: 12 stycznia 2016

W dn. dzisiejszym, tj. 12.01.2016 r. w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych rozegrany został finał, prowadzonego wśród dęblińskich szkół średnich, cyklicznego konkursu wiedzy o polskim lotnictwie wojskowym.

Podobnie jak w roku ubiegłym, był to dzień wielu atrakcji. W czasie konkursu miało miejsce posiedzenie rady muzeum a po zakończeniu obu przedsięwzięć odbyło się spotkanie noworoczne uświetnione występami artystycznymi, ale o tym w oddzielnym artykule.

Pod czujnym okiem prowadzących konkurs pracowników muzeum oraz nadzorujących jego przebieg opiekunów z poszczególnych szkół, uczniowie wykazać się musieli wiedzą na temat asów polskiego lotnictwa wojskowego, konstruktorów i konstrukcji lotniczych.

konkurs wiedzy o lotnictwie -Jury 2konkurs wiedzy o lotnictwie -Jurykonkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie LO w DęblinieLiceum Ogólnokształcące im. 15.P.P.”Wilków”:

Majdak Przemysław,Rosłaniec Kuba,Dudkowski Filip

konkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie ZSZnr1 w DęblinieZespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga:

Pękala Bartosz, Kopacz Hubert, Pracz Albert

konkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie ZSZnr2 w DęblinieZespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej:

Jasińska Partycja, Pierzchała Justyna,Filipek Dawid

konkurs wiedzy o lotnictwie - uczniowie OLL DęblinOgólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury:

Lusztak Bartosz, Gleba Sebastian, Tolak Mateusz

Kiedy zakończyła się część teoretyczna, każda grupa otrzymała zadanie odnalezienia na ekspozycji plenerowej pewnych eksponatów muzeum. Następnie, po krótkiej naradzie wszyscy musieli odpowiedzieć na pytania związane z danym eksponatem, zadawane przez prowadzącego konkurs dr. Romana Kozłowskiego – adiunkta muzeum.

konkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie ZSZnr2 w Dęblinie w zadaniu terenowymkonkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie ZSZnr1 w Dęblinie w zadaniu plenerowymkonkurs wiedzy o lotnictwie -uczniowie LO w Dęblinie w zadaniu terenowymkonkurs wiedzy o lotnictwie - uczniowie OLL Dęblin_ przy TS-8Bies

Protokół konkursu został ogłoszony po części artystycznej. Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych gen. bryg (R) pil. inż. Ryszard Hać osobiście podziękował uczestnikom oraz dyrektorom szkół. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, niemniej jednak uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury zostali wyróżnieni za wiedzę wykraczającą poza ramy konkursu, o włos wyprzedzając kleeberczyków z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

konkurs wiedzy o lotnictwie - rozdanie nagród ZSZnr2konkurs wiedzy o lotnictwie - rozdanie nagród LOkonkurs wiedzy o lotnictwie - rozdanie nagród ZSZnr1konkurs wiedzy o lotnictwie - rozdanie nagród OLL