Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Drzewo Niepodległości w Koszalinie

Data wydarzenia: 07 grudnia 2018

4 grudnia br. w dzień Świętej Barbary, popularnej „Barbórki” będącej również Patronką Artylerii (także przeciwlotniczej), kpr Patryk Król przekazał do zbiorów Muzeum Obrony Przeciwlotniczej  w Koszalinie swoją rzeźbę pt. „Drzewo Niepodległości”. Autor służy w 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym. Rzeźba została wykonana dla uczczenia 100-lecia niepodległości, symbolizuje heroiczną walkę o niepodległość, a zarazem jest kapsułą czasu, która zostanie otwarta za następne sto lat. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezes koszalińskiego Okręgu SZŻAK w Koszalinie, kpt. w st. spocz. Zbigniew Perzyński, pełniący obowiązki dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, ppłk Wiesław Kawecki, kapelan garnizonu, ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński oraz członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego. Warto zaznaczyć, iż  autorowi podczas imprezy towarzyszyła również  małżonka, Żaneta, która dzielnie wspiera męża w jego pracy artystycznej.