Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Druga edycja Ferii z historią za nami

Data wydarzenia: 22 lutego 2019

Tydzień wakacji w Muzeum będzie niezapomnianym czasem dla 23 uczestników zajęć w ramach cyklu „Ferie z historią”. Już po raz drugi zaprosiliśmy dzieci i młodzież z Dęblina do twórczego i aktywnego spędzenia zimowego odpoczynku od szkoły. Od 11 do 15 lutego 2019 r., podczas codziennych spotkań młodzi pasjonaci historii mieli okazję poznać muzeum od kuchni- zajrzeć do archiwum, magazynu zbiorów, porozmawiać z pracownikami muzeum o ich pracy. Uczestnicy poznali również sposoby ochrony zabytków, ewakuacji zbiorów i widzów. Dzięki zajęciom dowiedzieliśmy się jaką wagę mają zabytki przeszłości w zachowaniu pamięci o dokonaniach naszych przodków.

Podczas warsztatów plastycznych wspólnie wykonaliśmy sztandar Ferii z Historią. Tym samym nawiązaliśmy do słynnego sztandaru Polskich Sił Powietrznych- jednego z najważniejszych eksponatów prezentowanych na wystawie w Muzeum.

Wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach z pewnością pozwoliły na poszerzenie wiedzy o naszym regionie: poznawaliśmy historię dawnej lubelskiej wsi, tradycje i zwyczaje panujące w pałacu Księżnej Czartoryskiej,  także bogactwo kulinarne i przyrodnicze Lubelszczyzny.

Ostatni dzień ferii w muzeum to niezwykłe eksperymenty z zakresu fizyki wyjaśniające podstawy lotnictwa, które z pewnością można powtórzyć w domu lub w szkole, zapraszając swoich kolegów i koleżanki do odwiedzenia nas całą klasą.

W piątek, po wspólnym śpiewaniu piosenek przy akompaniamencie gitary,  każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w zajęciach oraz pamiątkowe wydawnictwa, dodatkowo za swoje zaangażowanie w pracę zespołową została wyróżniona Julia Wolska. Również organizatorzy otrzymali własnoręcznie wykonaną laurkę od uczestników Ferii.

Na zakończenie wykonaliśmy wspólną fotografię z opiekunami: Jackiem Zagożdżonem, Katarzyną Gajo, Pauliną Kozieł, Romanem Błachnio, Marcinem Arbuzem i dyrektorem muzeum Pawłem Pawłowskim.

Muzeum Sił Powietrznych pragnie podziękować partnerom Ferii z Historią: Dowódcy 4.SLSz płk. pil. Wojciechowi Pikule oraz Klubowi 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego (kierownikowi Mirosławowi Michalukowi i p. Zofii Samuła), dyrektorowi Muzeum Wsi Lubelskiej: panu Mirosławowi Korbutowi, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach: pani Honoracie Mielniczenko,  oraz wolontariuszom: Izabeli Kuszewskiej i Jarosławowi Frąckiewiczowi. Szczególne podziękowania przekazujemy Kierownikowi Ferii z Historią- panu Wiesławowi Chwaścińskiemu- Wicedyrektorowi Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

galeria zdjęć: