Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dęblińskie obchody święta 3 Maja

Data wydarzenia: 03 maja 2019

Muzeum Sił Powietrznych uczciło Święto 3 Maja wraz z blisko 400 zwiedzającymi, którzy tego dnia odwiedzili naszą placówkę. Delegacja muzeum wzięła również udział w uroczystościach miejskich.

Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele pw. św. Piusa V. Mszę poprowadził wizytujący ks. mjr Marcin Czeropski oraz proboszcz parafii ks. kanonik Zbigniew Daniluk.  We mszy świętej wzięli udział przedstawiciele jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin, Lotniczej Akademii Wojskowej, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji kultury, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz licznie przybyli mieszkańcy Dęblina. Liturgię wzbogaciła asysta wojskowa, udział pocztów sztandarowych oraz koncert dęblińskiej Orkiestry Wojskowej.

Uczestnicy przemaszerowali w pochodzie pod Pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Historię święta przybliżyła Burmistrz miasta Pani Beata Siedlecka. Delegacje poszczególnych jednostek, placówek i środowisk uroczyście złożyły kwiaty pod pomnikiem, by następnie wziąć udział w uroczystej sesji rady miasta.

W czasie uroczystej sesji mianem honorowego obywatela miasta Dęblin wyróżniony został płk pil. Jan Hryniewicz – inicjator powstania Sztandaru Polskich Sił Powietrznych, instruktor Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie, po wojnie mieszkaniec Dęblina. Z rąk Pani Burmistrz akt nadania przyjął Prezes dęblińskiego oddziału Związku Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP mjr rez. Mirosław Michaluk.

Uroczystości były również okazją do wręczenia medali wyróżniającym się żołnierzom oraz dęblińskim kombatantom. Uroczysta sesja Rady Miasta pozwoliła również na złożenie gratulacji proboszczowi parafii św. Piusa V, który został uhonorowany godnością kanonika. Ksiądz kanonik podziękował mieszkańcom za pomoc w pełnieniu obowiązków i obiecał, że zrobi wszystko by w swej posłudze pójść jeszcze dalej.

Wielkie brawa należą się dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 5 im gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie, które przedstawiły montaż słowno-muzyczny, nt. Konstytucji 3 Maja oraz symboliki narodowej.

Zdjęcia – Kamil Krypski, UM Dęblin.