Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dęblin – miasto lotniczych tradycji

Data wydarzenia: 14 lutego 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat promujący miasto Dęblin jako miasto  lotniczych tradycji.

Organizatorami konkursu są: Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Urząd Miasta Dęblin oraz Muzeum Sił Powietrznych.

Celem organizatorów jest prezentacja związków miasta Dęblin z lotnictwem polskim w jubileuszowym roku 100-lecia lotnictwa. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół średnich z terenu miasta Dęblin.

Termin składania prac- 30 marca 2018.

Wyniki i laureatów konkursu poznamy: 17 kwietnia 2018 r.

 

Regulamin konkursu
na plakat promujący miasto Dęblin jako miasto  lotniczych tradycji
z okazji obchodów 100-lecia polskiego lotnictwa

 

Cel Konkursu:

 • Edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży
 • Zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z lotnictwem
 • Upowszechnianie wiedzy o historii i symbolice polskiego lotnictwa wojskowego
 • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny i lotniczych tradycji naszego miasta
 • Pobudzenie inwencji twórczej, kreatywności i wyobraźni plastycznej
 • Wybór projektu plakatu promującego miasto Dęblin i jego związki z lotnictwem polskim

Organizator Konkursu:

 • Organizatorem Konkursu jest Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Urząd Miasta Dęblin oraz Muzeum Sił Powietrznych

Uczestnicy Konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów dęblińskich szkół średnich

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie plakatu związanego z tematem Konkursu w formacie A3. Technika i sposób wykonania prac dowolna. Projekt plakatu powinien zawierać napis: „Dęblin – miasto lotniczych tradycji”
 • Każdy z uczestników może złożyć na Konkurs maksymalnie 3 projekty własnego autorstwa
 • Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, nr telefonu
 • Prace należy złożyć do Muzeum Sił Powietrznych (punkt kasowy) lub przesłać na adres e-mail: biblioteka4.slsz@wp.pl w terminie do 30 marca 2018 r.
 • Złożenie prac jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie plakatu oraz wykorzystanie go w celach promocyjnych, do ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem nazwiska autora. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora
 • Projekt plakatu oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Przebieg Konkursu:

 • Prace oceni Komisja powołana przez Organizatora. Ocenie podlegać będą:
 • Koncepcja i pomysłowość
 • Czytelność przesłania
 • Estetyka i przejrzystość obrazu
 • Nagrody przyznane zostaną za zajęcie
  I miejsca – nagroda Burmistrza Miasta Dęblin
  II miejsca – nagroda Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych
  III miejsca – nagroda Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

Każdy z uczestników otrzyma podziękowanie za udział w Konkursie oraz materiały promocyjne miasta. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.04.2018 r. Muzeum Sił Powietrznych

Szczegółowych informacji udzielają: pracownicy Biblioteki Klubu 4. SLSz, tel. 261 517 116; e-mail: biblioteka4.slsz@wp.pl

Regulamin Konkursu dostępny na stronie: www.4slsz.wp.mil.pl