Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dęblin gościł ambasadorów regionów

Data wydarzenia: 10 kwietnia 2017

Przewodnicy turystyczni jako znawcy regionu, to profesjonalni pośrednicy pomiędzy turystami a lokalną społecznością, posiadający wielką odpowiedzialność za sposób w jaki będzie prezentowane dziedzictwo kulturowe i historyczne. Roli przewodnika w tworzeniu i rozwoju usług turystycznych było poświęcone pierwsze spotkanie szkoleniowo-integracyjne WISŁA Guide Tour, (7-9 kwietnia 2017r), adresowane do środowiska przewodnickiego, pracowników punktów informacji turystycznej i operatorów turystyki, organizowanym w tym regionie.

Zamierzeniem Muzeum Sił Powietrznych jako gospodarza i inicjatora wydarzenia, było zapoznanie przewodników z ofertą muzealną i nowo-otwartą wystawą stałą. Spotkanie było okazją do prezentacji walorów turystycznych Dęblina i okolic w Roku Rzeki Wisły.

W Pałacu Jabłonowskich nastąpiło powitanie uczestników przez organizatorów: Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Ewa Samiec – wiceprezes Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Książąt Czartoryskich w Puławach oraz Beata Siedlecka – burmistrz miasta Dęblin.

Po długiej podróży zaprosiliśmy gości na uroczystą kolację i biesiadę przewodnicką, gdzie zawiązały się nowe przyjaźnie, ale spotkało się też wielu starych znajomych,  

Wisła Guide Tour to przede wszystkim szkolenie i temu oddaliśmy się w kolejnych dniach. Swoimi doświadczeniami podzielili się nie tylko organizatorzy, ale też zaproszeni goście: pilot wycieczek Stanisław Kruk – Ołpiński – wykładowca PWSZ w Legnicy, reprezentujący Urząd Marszałkowski dr Andrzej Wasilewski, czy doświadczony muzealnik i regionalista dr Mieczysław Kseniak Dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski przedstawił historię naszej placówki, jej działalność i plany. „Muzeum Sił Powietrznych – nowa destynacja na kulturowej mapie Lubelszczyzny” to wykład mający na celu ukazanie potencjału najmłodszej placówki muzealnej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dr Roman Kozłowski adiunkt w Muzeum Sił Powietrznych poprowadził wykład Metodyka oprowadzania grup zorganizowanych po muzeum, połączony z oprowadzaniem kuratorskim…

W rolę przewodnika wcielił się również Jacek Zagożdżon szef działu edukacji dęblińskiego muzeum.

W programie drugiego dnia zjazdu była również wizyta w  1. Dęblińskim Batalionie Drogowo – Mostowym, w  Twierdzy Dęblin, zwiedzanie muzeum twierdzy carskiej wraz z obiektami cytadeli pomnikiem 15. Pułku Piechoty „Wilków” i bramą lubelską.

Zwieńczeniem Tour ‚u była wizyta w obiektach Garnizonu Dęblin, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Jarmark Wielkanocny na rynku miasta oraz zwiedzanie Fortu II Mierzwiączka.

Po trudach dęblińskich wędrówek udaliśmy się do zaprzyjaźnionego Zajazdu na Towarowej, gdzie właściciel Adam Głowienka podjął uczestników posiłkiem przed dalszą podróżą … tym razem do domów.

Spotkanie przewodników turystycznych, muzealników, przedstawicieli samorządu lokalnego, w formie seminarium połączonego z częścią praktyczną, było okazją do wymiany doświadczeń, refleksji na temat warsztatu przewodnickiego oraz dyskusji nad stanem obsługi ruchu turystycznego w Polsce. Dużą uwagę zwracano także na rolę muzeów i miejsc historycznych w budowaniu wizerunku miast, oraz ich wpływie na tworzącą się więź pomiędzy turystą (zwiedzającym) a odwiedzanym miejscem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego Wisła Guide Tour. Dzięki waszym uwagom i pozytywnej energii możemy z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować naszą misję.

Dziękujemy przyjaciołom, partnerom i osobom zaangażowanym w organizację Tour ‘u – bez was nie udało by się pokonać trudności i podjąć wyzwań, jakie przed nami stanęły.

Pragniemy podziękować Komendantowi – Rektorowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr. Piotrowi Krawczykowi, który udostępnił dla przewodników wnętrza pałacu i gościł uczestników zjazdu w pokojach hotelowych WSOSP.

Dziękujemy Kołu Przewodników PTTK im. „Książąt Czartoryskich” w Puławach, które współorganizowało nasze wydarzenie, partnerom:

za udostępnienie swych jednostek i pokazanie ich możliwości i potencjału;

 • Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
 • 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
 • 1. Dęblińskiemu Batalionowi Drogowo Mostowemu w Dęblinie, 

           – za wsparcie finansowe i rzeczowe:

 • Departamentowi Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
 • Miastu Dęblin;
 • Powiatowi Ryki;
 • Spółdzielni Mleczarskiej RYKI;
 • Wydawnictwu kartograficznemu Europilot, które przygotowało specjalną edycję map Dęblina i okolic dedykowaną tegorocznemu Wisła Guide Tour;
 • Biuru Turystyki Szkolnej Mariusz Łuczyński, za komfortowy autobus, który był do naszej dyspozycji przez wszystkie trzy dni, 
 • restauracjom Piekiełko i Zajazd na Towarowej, za krzepienie podróżników wspaniałym jadłem.

Pełna fotogaleria Wisła Guide Tour (kliknij żeby otworzyć)

Galeria zdjęć Pana Bogumiła R. Korzeniewskiego cz. I (kliknij żeby otworzyć)

Galeria zdjęć Pana Bogumiła R. Korzeniewskiego cz. II (kliknij żeby otworzyć)