Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Burmistrz Sedriny z wizytą w Muzeum.

Data wydarzenia: 15 stycznia 2016

W dniu 15.01.2016 Burmistrz partnerskiego miasta Dęblina – Sedriny, Stefano Micheli odwiedził nasze muzeum w asyście swojego zastępcy Alessandro Gotti oraz Pani Burmistrz Dęblina – Beaty Siedleckiej. Był to jeden z punktów wizyty Stefano Micheli, która miejmy nadzieję zaowocuje wzmocnieniem kontaktów turystycznych i biznesowych między miastami.

Delegację powitał dyrektor Muzeum Sił Powietrznych gen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać oraz adiunkt naszego muzeum dr Roman Kozłowski, który wprowadził gości w historię polskiego lotnictwa wojskowego, oraz bogatych kontaktów polsko – włoskich w tej dziedzinie.

 

Delegacja z Sedriny zapoznaje się z wystawą czasowąBurmistrz Sedriny w rozmowie z dyrektorem muzeumBurmistrz Sedriny dokonuje wpisu w Księdze PamiątkowejPodziękowania za wizytę

Wizyta w naszej placówce była chwilą wytchnienia w napiętym harmonogramie spotkań. Przed władzami miast były kolejne, w tym spotkanie z mieszkańcami Dęblina oraz przedsiębiorcami   i przedstawicielami instytucji i placówek oświatowych.

Tego typu wizyty pozwalają zacieśniać współpracę między instytucjami kultury, co wymiernie zwiększa atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.