Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Bliżej Historii z Janem Przywarą

Data rozpoczęcia: 31 maja 2022 10:00 | Data zakończenia: 31 maja 2022 12:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu BLIŻEJ HISTORII, we wtorek  31 maja 2022 r. o godzinie 10.00

Naszym gościem będzie pan Jan Przywara – przewodnik i opiekun cierlickiego Żwirkowiska – miejsca startu do wieczności lotników Żwirki i Wigury

Podczas spotkania,nasz gość wygłosi prelekcję pt. Historia upamiętniania postaci Żwirki i Wigury w Cierlicku na Zaolziu

 

Każdy sukces Polaków był i jest odbierany na Zaolziu jakby podwójnie – wzmocniony echem. W pamiętnym 1932 roku Zaolzie, tak samo jak cały Śląsk Cieszyński, z satysfakcją i wielką dumą przyjęło wiadomość o zwycięstwie pilota Żwirki z mechanikiem Wigurą w międzynarodowym podniebnym turnieju lotniczym nazywanym Challenge. Nie opadły jeszcze emocje po tym wspaniałym zwycięstwie, kiedy wśród Zaolziaków lotem błyskawicy rozeszła się żałosna wieść o katastrofie aeroplanu RWD-6 w Cierlicku i śmierci polskich lotników Żwirki i Wigury. Manifestacyjnie pożegnano bohaterów przestworzy i od razu rozpoczęto działania w celu upamiętnienia miejsce ich startu do wieczności. Wynikiem tych starań jest cierlickie ŻWIRKOWISKO – miejsce polskiej pamięci narodowej, dla Polaków z Zaolzia miejsce szczególnie ważne.

Jan Przywara – obywatel Cierlicka (od urodzenia w 1956 r.), absolwent technikum maszynowego w Karwinie. 30 lat pracował w kopalni węgla kamiennego na różnych stanowiskach (ponad 20 lat w podziemiach), teraz na emeryturze. Ma wiele zainteresowań, a jego prawdziwą pasją jest praca społeczna w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym (PZKO) w RC. Jest członkiem Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku Kościelcu. Jako młody społecznik zainteresował się cierlickim Żwirkowiskiem – miejscem startu do wieczności lotników Żwirki i Wigury – miejscem polskiej pamięci narodowej. Został przewodnikiem tego miejsca. Zafascynowany bohaterami przestworzy stara się o to, żeby  pamięć o ich wybitnych dokonaniach przetrwała, mobilizowała i inspirowała. Jest jednym z organizatorów budowy Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku (otwartego w 1994 r.) oraz organizatorem ekspozycji stałej „Bohaterowie przestworzy“, a także różnych tematycznych wystaw czasowych w Domu Polskim.