Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Awansowanie Kombatanta WP

Data wydarzenia: 05 stycznia 2012

W dniu 04.01.2012 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie miało miejsce uroczyste wręczenie awansu na stopień podporucznika Wacławowi Pruchnickiemu – kombatantowi Wojska Polskiego, uczestnikowi walk pod Monte Cassino.

Dossier porucznika Pruchnickiego:

Pan Wacław urodził się 10 sierpnia 1914 roku w Paprotni jako syn Jana i Marianny z Gajków. Czynną służbę wojskową odbywał w 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu gdzie 21 lutego 1937 roku ukończył Szkołę Podoficerską.

W chwili wybuchu wojny zostaje zmobilizowany do Zajezierza i rozpoczyna wojenną tułaczkę. Oddział Pana Wacława sformowany z rezerwistów walczył na Lubelszczyźnie i wycofując się na Kresy 20 września 1939 roku we Włodzimierzu Wołyńskim zostaje rozbrojony i dostaje się do niewoli sowieckiej. Pan Wacław przebywał w obozach sowieckich między innymi w Równem i Starobielsku. Po zawarciu układu Sikorski – Majski na początku września 1941 roku trafia do Polskiej Armii rozpoczynając długą drogę do Polski.

Opuszczając rosyjską ziemię ważył zaledwie 42 kg. Przez Persję, Irak, Egipt, Palestynę do Włoch. Tu w składzie 9 Pułku Artylerii Ciężkiej bierze udział w Bitwie o Monte Casino.

Po zakończaniu działań wojennych we Włoszech trafia do Anglii. Będąc na wyspach Brytyjskich decyduje się w 1947 roku na powrót do kraju, do rodzinnej Paprotni. Rok później zawiera związek małżeński z obecną tu z nami Panią Genowefą Cuch.

Po powrocie do kraju w 1947 Wacław Pruchnicki nie mógł cieszyć się chwała jaka należała się zwycięzcy, doznał wielu nieprzyjemności ze strony władzy ludowej, m.in.: był wielokrotnie przesłuchiwany. Poza awansem porucznik Pruchnicki został również odznaczony najwyższym odznaczeniem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczony m. in.: Krzyżem pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą za wojnę 1939 – 1945, Gwiazdą Italii, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a także Krzyżem Czynu Bojowego Polski Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii:AWANSOWANIE KOMBATANTA WP – KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ.