Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Aktywne poznawanie historii Dęblina i Koszalina

Data wydarzenia: 28 lutego 2019

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego był doskonałą okazją do poznania dziejów małej ojczyzny – najbliższej nam okolicy. Ze wspólnej lekcji w terenie skorzystali mieszkańcy Dęblina i Koszalina: podczas organizowanych przez Muzeum Sił Powietrznych i koszaliński oddział – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, w sobotę 23 lutego 2019 roku, pieszych rajdów z przewodnikami.

Tworzony przez dęblińskie muzeum szlak historyczny opisujący najważniejsze obiekty Szkoły Orląt, był kanwą sobotniego spotkania miłośników historii. Stąd, z prowizorycznych pól wzlotów, startowały na rozpoznanie oddziałów bolszewickich w 1919 i 1920 roku samoloty z tworzonych polskich eskadr lotniczych. Garnizon to także bez mała 100 lat historii polskiego szkolnictwa lotniczego, choć w czasie niemieckiej okupacji w latach 1939 – 1944 Niemcy szkolili tu także własne kadry Luftwaffe.

Rajd prowadzili przewodnicy – Paweł Pawłowski ( dyrektor muzeum ) oraz adiunkt dr Roman Kozłowski ( kierownik Działu Historii Lotnictwa i Wojskowości). Wspólnie z miłośnikami historii miasta i członkami Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, podczas trzygodzinnej wędrówki, zwiedziliśmy i poznawaliśmy obiekty i miejsca historyczne: 

 1. Aleja Zasłużonych dla Miasta Dęblina.
 2. Aleja Gwiazd Lotnictwa Polskiego.
 3. Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.
 4. Muzeum Sił Powietrznych wraz z obiektami.
 5. Aleja Dębów – Poczet komendantów Szkoły Orląt 1925-1939.
 6. 41 BLSz. – tablica pamiątkowa poświęcona patronowi mjr. pil. Eugeniuszowi Horbaczewskiemu (budynek sztabu).
 7. Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej:

– tablica pamiątkowa gen. pil. Andrzeja Błasika,

– Epitafium Lotnicze,

– urna z mikrofilmami SLP O/Warszawa,

– tablica pamiątkowa lotników straconych w procesach „odpryskowym” TUN – ofiar terroru stalinowskiego w polskim lotnictwie wojskowym,

– tablica poświęcona ofiarom bombardowań Działu Nauk SPL  2.09.1939r.

– tablica pamiątkowa absolwentów SPRL,

– tablica z logo i mottem –maksymą pchor. I studentów LAW.

 1. Kościół Garnizonowy:

– tablica pamiątkowa lotników – ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa.

 1. CSIL – historyczny samolot Su-22.
 2. Zabytkowa wieża ciśnień obok parkingu.
 3. Wieża do skoków spadochronowych.
 4. Zespół pałacowo – parkowy wraz z obiektami.
 5. Budynek sztabu CWL – obecnie 4SLSz.
 6. Pozostałości po III Forcie Poniatowskiego Twierdzy Dęblin.

Rajd zakończyliśmy wspólnym ogniskiem integracyjnym z kiełbaskami i herbatą.

 

Na zaproszenie Muzeum w Koszalinie licznie stawili się przewodnicy regionalni, kolekcjonerzy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina  i mieszkańcy zainteresowani tematem przewodnim spaceru: dziejami dawnych koszalińskich koszar.

W roli przewodnika – dr Wojciech Grobelski (Kierownik oddziału MOPL w Koszalinie) ze swadą opowiadał o starych kamienicach,  które przed I wojną światową spełniały rolę koszar dla miejscowego garnizonu. Terenowa prelekcja była uzupełniona pokazem reprodukcji dawnych zdjęć i widokówek. Warto zaznaczyć, iż podczas spaceru, uczestnikom wędrówki towarzyszył reporter z Radia Koszalin, który „na gorąco” relacjonował radiosłuchaczom całą trasę zwiedzania.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie wystaw w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, gdzie czekała gorąca kawa i herbata. Dla gości przygotowana została również prezentacja multimedialna unikalnych zdjęć koszalińskich koszar, pochodzących w większości z prywatnych kolekcji.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy imprezy jednomyślnie podnieśli głośno hasło: „Więcej takich spacerów !”. Warto zaznaczyć, iż przedsięwzięcie było preludium dla nowej wystawy czasowej pt. „Historia koszalińskich koszar”, na której wernisaż zapraszamy już 19 marca 2019 r. Na wystawie będzie można zobaczyć nie tylko historyczne pocztówki, zdjęcia i in. artefakty, ale również – po konserwacji – militaria odnalezione w maju ub. roku na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

zdjęcia: Janusz Skowyrski