Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

90 lat Polskich Linii Lotniczych LOT

Data rozpoczęcia: 26 listopada 2019 17:00 | Data zakończenia: 26 listopada 2019 19:00

Zapraszamy na spotkanie z panem Leszkiem Jonkajtysem, który zaprezentuje nam historię lotnictwa komunikacyjnego w Polsce.

 

Przed ponad dziewięćdziesięciu laty, w styczniu 1929 roku, rozpoczęła działalność państwowo-samorządowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Linje Lotnicze LOT”. Od tego dnia nieprzerwanie (z wyjątkiem lat II wojny światowej) samoloty ze znakiem „Żurawia” przemierzają niebo, przewożąc pasażerów i ładunki.

 

Tematem wiodącym naszego spotkania, wpisującego się w cykl „Bliżej Historii”, będzie polskie lotnictwo komunikacyjne. Spróbujemy cofnąć się do początków lat dwudziestych ubiegłego stulecia, do czasów pierwszych komercyjnych lotów pasażerskich w latach II Rzeczypospolitej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania dlaczego, i w jakim celu ten rodzaj lotnictwa pojawił się w Polsce, jak się rozwijało, w jakich uwarunkowaniach przyszło mu funkcjonować i co stawało na przeszkodzie lepszemu a może choćby innemu przebiegowi siatki połączeń. Postaramy się przybliżyć słuchaczom niektóre mniej znane fakty i wydarzenia z dziejów polskiego transportu lotniczego. Będziemy chcieli także wspomnieć o ludziach zaangażowanych w jego budowę, motywacji jaka nimi kierowała, a warto dodać, że niektóre biografie stanowią niejednokrotnie przysłowiowy scenariusz na film sensacyjny.

Za puentę naszych rozważań posłuży szersze, międzynarodowe tło i próba porównania polskich dokonań w stosunku do przewoźników powietrznych z innych krajów.

 

 

BLIŻEJ HISTORII

Leszek Jonkajtys: „90 lat Polskich Linii Lotniczych LOT”

26.11.2019 godzina 17.00

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Leszek  Jonkajtys

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń profesora Pawła Wieczorkiewicza. Historyk lotnictwa komunikacyjnego. Autor, współautor artykułów i książek o tej tematyce „70 lecie LOT-owskiego „Żurawia” i Historia pisana na niebie”. Autor części dotyczącej lotnictwa cywilnego i komunikacyjnego w pracy zbiorowej pt. „85 Lat Lotnictwa Polskiego”. Przygotował edycję obszernych wspomnień Wacława Makowskiego, pierwszego polskiego pilota wyszkolonego od podstaw po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W swoich badaniach skupia się przed wszystkim nad związkami przyczynowo skutkowymi  decyzji odnoszących się do polskiego lotnictwa komunikacyjnego na przestrzeni dziejów  oraz podejmuje próby wydobycia na światło dzienne niejasności jakich na przestrzeni niemal 100 lat nagromadziło się niemało.

W latach 1990 – 2002 pracownik Polskich Linii Lotniczych LOT, gdzie odpowiadał za gromadzenie i nadzór nad archiwaliami i zbiorami pamiątek, oraz pielęgnowanie tradycji przedsiębiorstwa. Twórca ekspozycji prezentujących dzieje Polskiego lotnictwa komunikacyjnego.

Aktualnie prowadzi badania i gromadzi materiały do opracowania poświęconego stuleciu obsługi technicznej samolotów komunikacyjnych na ziemiach polskich.