Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

70 lat Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

Data wydarzenia: 08 października 2016

Szkoła „Pod Śmigłem” obchodzi 70 lecie swego istnienia. Ta kuźnia kadr, która swe istnienie zapoczątkowała jako Szkoła Przemysłowa przy Państwowych Zakładach Lotniczych – Fabryce Silników nr 3 w Psim Polu – wówczas małej miejscowości pod Wrocławiem – obecnie rozległej dzielnicy tego miasta, nierozerwalnie wpisuje się w lotnicze tradycje Dolnego Śląska. Pierwotną siedzibą szkoły, jak czytamy w monografii, była hala fabryczna ogrzewana rurą piecową poprowadzoną przez środek – niejednokrotną przyczyną przerwania lekcji było zadymienie. Szkoła rozwijała się prężnie, powstało Gimnazjum Przemysłowe oraz Liceum Przemysłu Metalowego. Od roku 1951 rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły, przy którym zbudowano warsztaty szkolne i kuźnię. Wyremontowane i przebudowane na internat zostały baraki dawnego, niemieckiego, fabrycznego obozu pracy „Rhenz – Metall Borsig”. Na przestrzeni lat warsztaty szkolne przeszły gruntowną modernizację i zajęły się produkcją na potrzeby pobliskiej fabryki. Od 1974 do 1991 roku warsztaty dzierżawione były przez kombinat „PZL – Hydral”, który prowadził na ich terenie Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową.

Obecnie szkoła jest po gruntownym remoncie i znacznych zmianach organizacyjnych. Po okresie prób z różnymi kierunkami kształcenia powrócono do tradycji  – kształcenia mechaników lotniczych oraz, co okazało się trafną decyzją mechatroników i klas mundurowych.

Doskonałe wyniki egzaminów zawodowych stawiają tę placówkę w czołówce szkół technicznych o czym mogliśmy przekonać się w czasie uroczystości. Nic tak dobrze nie świadczy o szkole jak jej absolwenci i ich sukcesy w dalszym życiu zawodowym.

Uroczystości rozpoczął wspaniały koncert orkiestry wojskowej oraz pokaz musztry w wykonaniu uczniów LZN.

70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-08-10-2016 koncert orkiestry wojsk lądowych pokaz-musztry-paradnej-70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-08-10-2016poczet-sztandarowy-lotniczych-zakladow-naukowych

O tym jak wielkie znaczenie dla absolwentów ma ich „Alma Mater” mogła świadczyć frekwencja i liczne wystąpienia w czasie uroczystości…

absolwenci-lotniczych-zakladow-naukowychdyrektor-lzn-odbiera-z-rak-absolwentow-zaginionego-dreamlineramodel-su-22m4-przygotowany-i-przekazany-przez-absolwenta-lzn70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-208-10-2016

Z historią szkoły możemy zapoznać się w nowo otwartej Sali Historii i Tradycji Lotniczych Zakładów Naukowych, przygotowanej dzięki zaangażowaniu Barbary Ostroróg działającej w Stowarzyszeniu Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych – wieloletniej kierownik Wydziału Zajęć Pozalekcyjnych a następnie dyrektor szkoły w latach 1988 – 1991.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonała obecna Pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz – Kaczyńska, Robert Helak prezes Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, wiceprezydent Wrocławia Pan Adam Grehl – absolwent LZN.

otwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclaw-dyrektor-jolanta-mazurkiewicz-kaczynskaotwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclawotwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclaw-2

Absolwenci i goście Zjazdu mogli zapoznać się z historią polskich lotników prezentowaną przez Muzeum Sił Powietrznych na wystawie „17 000 Reasons to remember” przygotowanej  przez  Mapis Project CIC oraz Muzeum Bentley Priory, udostępniona nam dzięki Hurricane of Hearts Dagmary Chmielewskiej w Wielkiej Brytanii.

wystawa-17000-reasons-to-remember

Organizatorom uroczystości jubileuszowych serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.