Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

P-14 "Dorota", Kod NATO „Tall King"

Informacje

Sygn. MSP/T/34/1-8
Eksponat przekazany przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

 

Parametry techniczne:

  • Pasmo pracy: VHF
  • Pułap wykrywania celu: 65 km
  • Odległość wykrycia celu: 40-540 km
  • Moc nadajnika: 900 kW
  • Rozpiętość reflektora anteny: 33 m
  • Wysokość: 25 m
  • Czas jednego obrotu anteny: 2-6 sekund

Opis

Dwuwspółrzędny (2D) radar wczesnego ostrzegania – określający odległość i azymut lecącego celu. Kod NATO „Tall King”. Radar działający w zakresie fal VHF. Wykorzystywany przez Związek Radziecki oraz kraje Układu Warszawskiego łącznie z Polską. Projekt rozpoczął się w 1955 roku dekretem Komitetu Centralnego. P-14 jest pierwszym radarem VHF o dużej mocy opracowanym przez Związek Radziecki, przez Biuro Projektowe SKW – oddział Państwowego Zakładu Nr 197 nazwanego na cześć W.I.Lenina, poprzednika obecnego Niżno- Nowogrodzkiego Instytutu Badawczego Inżynierii Radiowej (NNIIRT), opracowany pod kierunkiem W.I. Owsiannikowa . Za rozwój radaru P-14 zespół projektowy otrzymał od Związku Radzieckiego nagrodę Lenina w 1960 roku. P-14 był produktem eksportowym i w niektórych krajach nadal jest eksploatowany. Prezentowany eksponat współpracował z wysokościomierzem PRW-17 w 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, jako element rakietowego systemu obrony przeciwlotniczej „Obrona”.

 

Przyczepa AP-1 posiada wbudowane urządzenia odbiorczo-wskaźnikowe i urządzenia zapytujące.
Przyczepa AP-2 posiada wbudowane urządzenia nadawcze.
W przyczepie AP-3 rozmieszczone są dwa wynośne wskaźniki obserwacji okrężnej (WWOO), pulpit zdalnego sterowania i aparatura sprzężenia S-14. W przyczepie tej przewidziano również miejsce do wstawienia dwóch wynośnych wskaźników wysokościomierza (PRW-11 lub późniejsze typy)

 

Maksymalna odległość przyczepy AP-3 od AP-1 to 1000 m.