Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Znajdź Miłość w Muzeum - konkurs walentynkowy

Data dodania: 12 lutego 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie walentynkowym 14 lutego 2021 roku w galerii Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W niedzielę, od godz. 9:00 do 16:00 będzie można pobrać w kasie muzeum kartę konkursową. Następnie przejść na wystawę i dokonać wyboru przynajmniej trzech obiektów kojarzących się z MIŁOŚCIĄ (dopuszczamy możliwość puszczenia wodzy fantazji i nieszablonowego spojrzenia na miłość).

Po wybraniu obiektów należy w kilku zdaniach uzasadnić dlaczego dokonano właśnie takiego wyboru. Kolejnym krokiem jest złożenie karty konkursowej w kasie muzeum i oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu.

 

Biorąc udział w konkursie mają Państwo szansę odkryć wystawy Muzeum Sił Powietrznych na nowo, rozbudzić swoją wyobraźnię i kreatywność oraz twórczo i ciekawie spędzić czas.

Na uczestników konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

 

Jury oceniając dokona wyboru najlepszego uzasadnienia według własnej  oceny, biorąc pod uwagę:
a) wiedzę uczestnika na temat eksponatów prezentowanych w Muzeum
b) oryginalność i kreatywność wypowiedzi

Organizatorem konkursu jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy ulicy Lotników Polskich 1, zwanym dalej Organizatorem.

Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Dział Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy kontaktować się pod adresem e-mail: edukacja@muzeumsp.pl

 

Celem Konkursu jest:

  1. Odkrywanie wystaw Muzeum Sił Powietrznych na nowo
  2. Inspirowanie do aktywności twórczej, rozbudzania wyobraźni i kreatywności,
  3. Sposób na alternatywne spędzanie czasu w trudnym okresie pandemii

 

  • Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub dzieci pod opieką dorosłych, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
  • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, a każdy uczestnik może złożyć jedną Kartę konkursową.
  • W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Sił Powietrznych, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Regulamin Konkursu– do pobrania: