Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zbiory muzealnej biblioteki poddane konserwacji

Data dodania: 12 lutego 2021

Zakończył się proces odkażania zbiorów bibliotecznych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Księgozbiór podręczny został poddany procesowi dezynfekcji w Komorze Próżniowo- Gazowej, przeprowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Dzięki tej nowoczesnej technologii możliwe było skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru, spowodowanych niszczącym działaniem drobnoustrojów i owadów.

 

W komorze fumigacyjnej obiekty poddane zostały działaniu gazu Rotanox, mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla, który obecnie jest najskuteczniejszym, a przy tym nieszkodliwym dla materiałów, środkiem do fumigacji. Proces dezynfekcji przebiegał w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), dzięki czemu gaz przenikał odkażany obiekt. Usuwanie gazu polegało na wielokrotnym płukaniu czystym powietrzem. Dzięki zastosowaniu dmuchawy i katalizatorów substancje toksyczne zostają utlenione i jako nieszkodliwe usunięte na zewnątrz. Po dezynfekcji obiekty przechodziły co najmniej pięciodniową kwarantannę. Praca komory fumigacyjnej jest sterowana komputerowo i na bieżąco monitorowana. Cały proces odkażania trwa 36 godzin. Nadzoruje go wykwalifikowany pracownik Biblioteki. Pojemność komory wynosi 0,6 m³ (wymiary: 80 x 120 cm) i może ona pomieścić np. 3,5 metrów bieżących akt.

 

Łącznie dezynfekcji poddano 1210 pozycji inwentarzowych. Co daje łączną sumę 3210 egzemplarzy. W skład zbioru wchodziła:  dokumentacja lotnicza statków powietrznych,  wybrane pozycje książkowe i  czasopisma.

 

Zadanie polegające na konserwacji księgozbioru podręcznego zostało zrealizowane dzięki  dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Muzeum Sił Powietrznych pragnie serdecznie podziękować pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie za sprawne przeprowadzenie procesu dezynfekcji.

 

tekst: Dagmara Krukowska
zdjęcia: Dagmara Krukowska, Malwina Markiewicz