Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zawiadomienie o wyborze oferty

Data dodania: 21 października 2020

Zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

dotyczy ogłoszenia z dnia 28.09.2020 i uzupełnienia z dnia 08.10.2020