Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Data dodania: 31 sierpnia 2022

Zawiadamiamy, że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.4.2022 prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
– ETAP II” została wybrana najkorzystniejsza oferta.