Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 22 kwietnia 2020

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą : Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie