Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe: utrzymanie czystości i porządku MSP Dęblin

Data dodania: 08 kwietnia 2020

zapraszamy do składania ofert na realizację usług: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

[ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ]