Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń muzealnych i terenu posesji

Data dodania: 22 marca 2018

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, Muzeum Sił Powietrznych ogłasza zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń muzealnych i terenu posesji, utrzymanie terenów zielonych oraz odśnieżanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, przy ul. Lotników Polskich 1.

Postępowanie składa się z 3 części:
zadanie I: Sprzątanie budynku głównego, części wystawowej oraz hangaru;
zadanie II: Utrzymanie terenów zielonych w tym odśnieżanie;
zadanie III: Mycie okien o dużych powierzchniach.

Oferta powinna być przesłana faksem na nr: 261 519 450 lub e-mailem jako plik pdf na adres: administracja@muzeumsp.pl. 
Termin przesłania ofert: do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 13.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w załączniku.

zapytanie usługa sprzątania MSP-1