Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zaproszenie do składania ofert

Data dodania: 24 czerwca 2020

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej (wydzielonego pomieszczenia) z przeznaczeniem pod bankomat (urządzenie służące do wypłacania/wpłacania pieniędzy).

 

Lokalizacja:

Pomieszczenie usytuowane jest budynku należącym do Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie, przy ulicy Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, przy wejściu głównym do muzeum.

Lokalizacja bankomatu w reprezentacyjnej części miasta Dęblin: przy głównym Biurze Przepustek Garnizonu, obejmującym kilka jednostek Wojska Polskiego oraz Lotniczą Akademię Wojskową.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie- jedna z największych placówek muzealnych w regionie, państwowa instytucja kultury, kreująca ruch turystyczny i stale rosnącą  frekwencję – ponad 40.000 widzów rocznie.

 

Posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych- podjazd.

Usytuowanie na zewnątrz budynku, osłonięte w formie daszku. Dodatkowo wejście z zewnątrz do pomieszczenia technicznego.

Obiekt jest objęty całodobową ochroną fizyczną i monitoringiem wizyjnym ze strony Muzeum Sił Powietrznych.

 

 

Powierzchnia najmu:  5,60 m²

 

 

Opis dodatkowy:

Pomieszczenie posiada podłączenie do linii energetycznej  jednofazowej o napięciu 230V.

Rozliczenia z najemcą z tytułu zużycia energii elektrycznej odbywać się będą w oparciu
o wskazania podlicznika, na podstawie faktur VAT.

Najemca we własnym zakresie dokona przyłączenia bankomatu łączem telekomunikacyjnym i będzie ponosił koszty jego użytkowania.

Pomieszczenie dostępne od września 2020 r.

 

 

Oferty składane przez zainteresowanych muszą zawierać:

  • Nazwę oraz dane teleadresowe oferenta,
  • Datę sporządzenia oferty,
  • Proponowaną cenę czynszu za wynajem w skali miesiąca,
  • Proponowany czas wynajmu, minimum 3 lata.

 

 

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2020 roku,  na adres e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl

W temacie wiadomości wpisując „oferta – bankomat”.

Kryterium oceny ofert, cena 100%.

 

Muzeum Sił Powietrznych zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert.

Osoba do kontaktu: Wojciech KOPEĆ, tel. +48  261 518 281

 

Zapraszamy do wizyty w Muzeum i  zapoznania się z lokalizacją bankomatu.