Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Z Ligą od Tatr do Bałtyku

Data dodania: 09 września 2019

„Morze niedość jest kochać – trzeba umieć niem władać.”

gen. Gustaw Orlicz – Dreszer

 

W 2018 roku Liga Morska i Rzeczna obchodziła Jubileusz 100-lecia swojego istnienia i pracy społecznej na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego, rzek oraz jezior dla rozwoju gospodarczego i obronnego Polski.

W ciągu minionego wieku ligi dokonały ogromnej pracy w społeczeństwie przekształcając Polaków z typowych ,,szczurów lądowych”  w ludzi morza i wód śródlądowych. Poważne zachwianie systemowe  w kontynuacji kierowania ludzi na morze i wody  nastąpiło w ostatnim 30-leciu. Wejście do UE  oraz jakże często przywoływana ostatnimi laty zasada zrównoważonego rozwoju wymusiła na władzach kraju poważne zastanowienie się „i co dalej”. Nie możemy być hamulcowym europejskim w sferze gospodarki morskiej i wodnej wyznając nie zawsze słuszny neoliberalizm. Nie chcielibyśmy doprowadzić kraju do innej wersji roku 1772.

Setna rocznica jest zatem doskonałą okazją do przypomnienia społeczeństwu, czym jest Liga, jakie ma cele i jak należałoby je zrealizować wspólnie dla dobra nas wszystkich.

Współczesna LMiR jest organizacją działającą przede wszystkim z woli entuzjastów zrzeszonych w kołach, bractwach, oddziałach i okręgach. Taki stan rzeczy nie zwalnia nas od walki o rząd dusz Polaków dla dobra i ku chwale Polski Morskiej i Wodnej. Mamy w tej sferze oddanego chociaż bardzo okaleczonego sojusznika – Marynarkę Wojenną.

Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. To nobilituje, ale i zarazem zmusza do aktywnej pracy społecznej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej oraz zdolności obronnej naszej Ojczyzny.

 

Wisła – królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym – potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań”. Od trzech lat w Dęblinie organizowane są zaślubiny Wisły. Tradycję przyjęto od przedwojennych obchodów Święta Morza. To wtedy gdy nasz dostęp do morza wynosił  niecałe 80 km Polacy zbierali się nad rzekami, jeziorami i zbiornikami wodnymi aby manifestować swoją bliskość z Bałtykiem. Dzisiaj mieszkańcy Dęblina są świadkami kolejnych ślubowań. Młodzi ludzie stają nad brzegiem królowej polskich rzek aby zamoczyć biało czerwone banderki w wiślanej wodzie. Tym gestem dają dowód wierności ideałom naszych wielkich poprzedników.

 

W maju w Dęblinie zacumowała tratwa ,,Pielgrzym” zmierzająca z Krakowa – Wisłą, Narwią, Bugiem, Notecią, Wartą i Odrą aż do Kołobrzegu z historycznym przesłaniem ,,Od Tatr do Bałtyku”. Ta misja to nie tylko symbol ale również konkretne działania członków Ligi mające za zadanie pokazać jak ważnym dla nas jest środowisko wodne i konsensus wokół niego. Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Jej los dotyczy nas wszystkich. Dla każdego Polaka jest ważnym symbolem historycznym. Jest najbardziej polską z polskich rzek. Nad Wisłą kształtowała się historia naszego narodu. Uroda Wisły była powodem do dumy wielu pokoleń Polaków. A teraz inne narody zaczęły zazdrościć nam Wisły jak nigdy dotychczas.

 

Zawołaniem Ligi są słowa Stanisława Staszica „Trzymajmy się morza”. Ta myśl wielkiego uczonego i wizjonera społecznego nie straciła nic ze swojej aktualności. Gospodarka morska jest ważnym segmentem gospodarki narodowej i coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i udziału w globalnych procesach ekonomicznych. Upowszechniając ideę Polski morskiej i wodnej mamy znaczący udział w popularyzowaniu wśród polskiego społeczeństwa kultury morza, rzek i jezior nie tylko jako miejsca do wypoczynku i rekreacji, ale także ważnego obszaru międzynarodowej współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej i ekologicznej.

 

,,Ty Wisło szeroka,

Polskich rzek królowo,

Jesteś najpiękniejsza,

Daję na to słowo”

Zbigniew Szałkiewicz

 

 

tekst: Marek Padjas

Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej

 

 

 

zapraszamy na uroczyste ZAŚLUBINY Z WISŁĄ w Dęblinie 14 września 2019r o godzinie 17.00

przystań nad Wisłą, przy Miejskim Domu Kultury w Dęblinie