Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wystawa o dwóch mężach stanu Józefie Piłsudskim i Symonie Petlurze – twórcach sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku, otwarta!

Data dodania: 21 kwietnia 2022

W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie otwarta została wystawa „Józef Piłsudski i Symon Petlura – twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”.

 

Wystawa autorstwa biografa S. Petlury – prof. Stanisława Stępnia, przygotowana przez rzeszowski oddział IPN została otwarta i jest dostępna dla zwiedzających na ekspozycji plenerowej naszego muzeum.

 

Otwarciu towarzyszyły prelekcje pracowników naukowych MSP – dr. Romana Kozłowskiego i p. Marcina Kalbarczyka, którzy przedstawili rys historyczny i sytuację geopolityczną, w jakiej znajdowały się w momencie podpisywania sojuszu Polska i Ukraina. Ciekawym dopełnieniem była historia i relacje p. Tadeusza Kucharskiego – syna urodzonego w 1901 roku ułana – konnego łącznika w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Aleksandra Kucharskiego. Aleksander Kucharski brał udział w bitwach między innymi pod Jazłowcem, wyprawie Kijowskiej i zwycięskiej bitwie pod Komarowem 31 sierpnia 1920 roku. Wspomnienia o nim i relacje wprost z Jazłowca, gdzie pamięć o polskich ułanach jest przechowywana w klasztorze Sióstr Niepokalanek przybliżyły słuchaczom mało znaną historię rodzącej się niepodległości obu krajów związanych sojuszem.

 

Wystawa prezentowana będzie do 29 maja, zapraszamy.