Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wynik naboru na stanowisko Adiunkta

Data dodania: 09 grudnia 2021

Informujemy, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko Adiunkta wpłynęły 2 aplikacje.

Nabór przeprowadzony został w formie II etapów: oceny formalnej złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Rozmowa składała się z dwóch części: pytań otwartych umożliwiających kandydatom zaprezentowanie się oraz pytań z zakresu będącego przedmiotem ich pracy. Komisja oceniała kandydatów ze znajomości zasad gromadzenia i ochrony zbiorów, historii lotnictwa oraz przepisów ustawy  o muzeach, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Oceniano również motywację ubiegania się o stanowisko.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru, Komisja dokonała wyboru kandydatury Pana Marcina Kalbarczyka, który spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się gruntowną wiedzą dot. zagadnień z zakresu historii lotnictwa i muzealnictwa, niezbędną do wykonywania obowiązków na stanowisku Adiunkta w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Witamy na pokładzie!