Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wynik naboru na stanowisko Archiwisty

Data dodania: 09 grudnia 2021

Informujemy, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko Archiwisty wpłynęły 2 aplikacje.

Nabór przeprowadzony został w formie II etapów: oceny formalnej złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

Podczas rozmowy Komisja oceniała znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, umiejętności opisu eksponatów i pozyskiwania informacji o nich.  Oceniano również motywację ubiegania się o stanowisko. Rozmowa składała się z dwóch części: pytań otwartych umożliwiających kandydatom zaprezentowanie się oraz zadania, polegającego na opisie wylosowanej fotografii.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru, Komisja dokonała wyboru kandydatury Pani Małgorzaty Daniłko,  która spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się gruntowną wiedzą, niezbędną do wykonywania obowiązków na stanowisku Archiwisty w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Witamy na pokładzie!