Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia: Ochrona osób i mienia MOPL Koszalin

Data dodania: 06 kwietnia 2021

Publikujemy treść wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia  w postępowaniu nr ZP-TP.2.2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony przeciwlotniczej w Koszalinie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”.

dotyczy ogłoszenia z dnia 31 marca 2021 r