Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu

Data dodania: 10 października 2019

Poniżej publikujemy wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1″.

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu z dnia 3.10.2019