Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa

Data dodania: 05 grudnia 2019

W dniu 3 grudnia br. w auli Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”. Organizatorami byli: Katedra Taktyki i Uzbrojenia LAW, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej oraz Muzeum Sił Powietrznych.

Obrady odbywały się w ramach dwóch paneli.

Tematyka pierwszego panelu pt. 100-lecie Polsko-Amerykańskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego 1919-2019, dotyczyła wzajemnych relacji lotniczych na przestrzeni wieku, Prelegenci w swych wystąpieniach przedstawili kluczowe etapy tej współpracy- począwszy od powstania 7 Eskadry im. T. Kościuszki w 1919 roku,  tradycje kościuszkowskie jako bohatera dwóch narodów w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej, gdzie polscy lotnicy latali na amerykańskim sprzęcie i w amerykańskich eskadrach i dywizjonach. Z historii najnowszej wystąpienia dotyczyły wzajemnych relacji w ramach NATO-wspólne doświadczenia bojowe w ramach ćwiczeń, zakupy sprzętu lotniczego, w tym samolotu F-16. Ostatnie wystąpienie dotyczyło perspektyw dalszej integracji polsko-amerykańskiej w dziedzinie lotnictwa w kontekście planowanych zakupów samolotów F-35 .

Konferencja ta zamknęła cykl obchodów 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych i w dziedzinie lotnictwa między Polską a Stanami Zjednoczonymi, realizowanych przez Muzeum Sił Powietrznych w 2019 roku: m.in wystawa „Amerykańskie gwiazdy na polskim niebie” (4.07.2019- 28.02.2020 r.) oraz piknik wojskowy „Good morning Dęblin” jaki miał miejsce w dniach 5-6 lipca 2019 r.

W panelu drugim wygłoszone referaty dotyczyły problematyki z taktyki współczesnego lotnictwa.

Na zakończenie konferencji organizatorzy zapowiedzieli ich kontynuację w tak przyjętej formule w następnych latach.