Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Współpraca Muzeów na rzecz uratowania Sztandaru z Dęblina

Data dodania: 17 września 2019

2 września 2019 roku, podczas wernisażu wystawy przygotowanej z okazji  80 rocznicy bombardowania Dęblina, w Muzeum Sił Powietrznych został zaprezentowany unikatowy sztandar  I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Czarnieckiego w Irenie. Prezentacji dokonała ostatnia komendantka Hufca im. Bohaterów Oficerskiej Szkoły Lotniczej ZHP w Dęblinie – Krystyna Drzewicz. Jej intencją było zabezpieczenie sztandaru dla kolejnych pokoleń mieszkańców Dęblina. Dzieje tego obiektu mogłyby stać się kanwą filmu i rozgrzewają do dnia dzisiejszego serca dęblińskiego środowiska harcerskiego oraz osób z nim związanych.

 

Jak pisze Krystyna Drzewicz: I Męska Drużyna Harcerska im. Czarnieckiego powstała przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Irenie około 1922 r. z inicjatywy kierownika szkoły p. Jana Łomotta i nauczycielki p. Haliny Włoszczak – późniejszych nauczycieli tajnych kompletów w Dęblinie. Sztandar I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. St. Czarnieckiego został ufundowany przez 15 Pułk Piechoty „Wilków” w 1934 roku. Kiedy wybuchła II wojna światowa sztandar został ukryty w domu państwa Hasse, gdzie przetrwał do wyzwolenia. W 1949 r. harcerze oddali sztandar do przechowania do kościoła. Później zniknął i nie wiadomo jakie były jego losy do 24 sierpnia 1990 r. kiedy to O. Cyryl w Klasztorze Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym n/ Wisłą porządkując stare ornaty znalazł sztandar. Przewodniczka PTTK pani Lesko, rodowita dęblinianka zwiedzając z grupą klasztorne muzeum zobaczyła sztandar. O swoim odkryciu powiadomiłam znajomych w Dęblinie. Komendzie Hufca ZHP w osobach dh. Krystyna Drzewicz i dh. Małgorzata Iwaniec pozostało załatwienie formalności. W działaniach wspierał nas ks. Kanonik Zbigniew Bieńkowski z kościoła św. Piusa w Dęblinie.

 

8 września 1991 roku w klasztorze OO. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym podczas uroczystej polowej mszy świętej, koncelebrowanej przez O. Prowincjała Wacława Michalczyka, proboszcza par. kazimierskiej w Kazimierzu Dolnym n/ Wisłą Ojcowie Franciszkanie przekazali delegacji harcerzy z Dęblina Sztandar I Męskiej Drużyny Harcerzy im. Czarnieckiego w Irenie.

11 listopada 1991 r. miały miejsce uroczystości w Dęblinie związane z odnalezieniem i powrotem sztandaru. Była to 75 – rocznica odzyskania Niepodległości i 80 – rocznica powstania Harcerstwa Polskiego.

 

W trosce o Sztandar oraz z myślą dalszego wspierania działań harcerskich w Dęblinie, Muzeum Sił Powietrznych zawarło 16 września 2019 r umowę o współpracy z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Umowa ta pozwala na wspólne przedsięwzięcia i działania, zarówno konserwatorskie, jak i edukacyjne. Sztandar został na mocy trójstronnej umowy przekazany do Muzeum Harcerstwa w Warszawie, celem jego inwentaryzacji, a następnie renowacji, aby po tych niezbędnych zabiegach mógł powrócić do Dęblina – co zostało w umowie zagwarantowane.

Sygnatariuszami umowy zostali: Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, hm. Katarzyna K. Traczyk- dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz hm. Tomasz Sych – Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP.